رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

نرخ بيكاري‌٦/١٩ درصدي زنان در كشور

نرخ بيكاري زنان در كشور در حال حاضر 6/19 درصد است كه اين رقم تا پايان سال 88 بايد به 4/8 درصد كاهش يابد.
دكتر جواد فرشباف ماهريان ـ معاون برنامه‌ريزي منابع انساني و سياست‌گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال ايسنا، با اشاره به بالاتر بودن نرخ بيكاري زنان فارغ‌التحصيل نسبت به مردان گفت: نرخ بيكاري زنان كه بخش عمده آن را زنان فارغ‌التحصيل تشكيل مي‌دهند، 6/19 درصد است.
او افزود: البته در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده كه نرخ بيكاري زنان تا پايان سال 88 به 4/8 درصد كاهش يابد، لذا بايد فرصت‌هاي شغلي بيشتري براي زنان ايجاد شود.
فرشباف با اشاره به ضرورت اصلاح نظام آموزشي بيان كرد: در اين راستا به دنبال ايجاد واحد‌هايي براي آموزش مهارتي و كاربردي در كنار آموزش‌هاي تئوري با اولويت پذيرش زنان فارغ‌التحصيل هستيم و با مذاكراتي كه با وزارت علوم انجام داده‌ايم به دنبال افزايش ظرفيت آموزش‌هاي كاربري در كنار آموزش تئوريك هستيم.
وي با اشاره به جمعيت 64 درصدي دانشجويان دختر در كشور تصريح كرد: با توجه به اين آمار قطعا تعداد آموزش‌گيرندگان خانم نيز افزايش خواهد يافت و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي اين افراد از اين طريق مهيا خواهد شد.
ايسنا
====================