رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

سقطهاي غيرايمن علت 13 درصد مرگ مادران است

يک متخصص زنان و زايمان اعلام کرد که بر اساس آمارهاي موجود، سقطهاي غيرايمن علت ‌‌١٣ درصد از موارد مرگ مادران در جهان است.
دکتر نسرين جليليان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه کرمانشاه - با بيان مطلب فوق گفت: سقط جنين به دو دسته درماني و جنايي تقسيم مي شود.
وي علل مادري و جنيني را عمده دلايل انجام سقط جنين اعلام کرد و افزود: بيماريهاي قلبي-عروقي، بيماريهاي کليوي، بيماريهاي اتوايميون، تنگي شديد دريچه ميترال، تنگي دريچه آئورت، پارگي قبل از موعد کيسه آب، کم خوني سيکل سل، راديوتراپي و کموتراپي از علل مادري انجام سقط جنين است.
جليليان آنومالي‌هاي ماژور قلبي- مغزي در جنين ( که قبل از هفته ‌‌١٦ حاملگي تشخيص داده مي شود)، آنومالي‌هاي کليوي( که با کاهش شديد حجم مايع آمينوتيک توأم شود) و نقايص کروموزمي را از علل جنيني انجام سقط جنين عنوان کرد.
اين متخصص زنان و زايمان با بيان اين که درمانهاي طبي و جراحي از روشهاي انجام سقط جنين هستند، در خصوص درمانهاي طبي، گفت: اين درمان شامل استفاده از داروهايي از قبيل آنتي پروژسترون و آنتي متابوليت‌هاست که عوارضي از قبيل اسهال، استفراغ، دردهاي شديد شکمي، خونريزي‌هاي شديد، گر گرفتگي، سردرد، سرگيجه و باقيمانده نسوج جنيني را به همراه دارد.
وي کورتاژ را از روشهاي جراحي انجام سقط جنين دانست و خاطرنشان كرد: خونريزيهاي شديد رحمي، پارگي و چسبندگي رحم، باقيماندن نسوج جنيني و عفونت از عوارض انجام کورتاژ است.
اين متخصص زنان و زايمان گفت: در هر هزار ختم حاملگي احتمال پارگي رحم در ‌‌٣/١ نفر وجود دارد که البته اگر اين عمل توسط افراد غير متخصص و بي تجربه انجام شود، اين درصد به ‌١٠ برابر افزايش مي‌يابد و ممکن است منجر به هيسترکتومي (برداشتن رحم) و نا باروري دائمي شود.
جليليان با اشاره به اين که بطور کل در موارد کورتاژ و ختم حاملگي (در شرايط قانوني) مشکلات و عوارض کمتري ديده مي‌شود، تصريح کرد: در شرايطي که ختم حاملگي به روش غيرقانوني و غير ايمن و در مطب‌هاي خصوصي يا مکانهاي نامناسب انجام شود، ميزان عوارض سقط جنين افزايش مي يابد.
وي ميزان مرگ و مير به دنبال انجام سقط جنين را در هشت هفته اول حاملگي ‌‌١٩ دهم درصد نفر به ازاي هر صدهزار نفر اعلام کرد و افزود: در هفته شانزدهم تا بيستم حاملگي اين ميزان به ‌‌٩/٥ نفر در هر صد هزار نفر و در بالاتر از ‌‌٢١ هفته حاملگي ‌‌٧/١٦ نفر در هر صد هزار نفر است که اين امر به دليل خونريزي، آمبولي، عفونت و مشکلات بيهوشي اتفاق مي‌افتد.
وي اظهار كرد: براساس آمار ميزان شيوع سقط جنين طي دهه ‌‌٧٠ در استان کرمانشاه ‌‌٦٥ مورد به ازاي هر هزار نفر بوده است.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه تصريح کرد: براساس نتايج حاصل از بررسي مرگ‌هاي ناشي از سقط هاي عمدي در استان و مقايسه با آمار جهاني و بالا بودن موارد مرگ ناشي از سقط عمدي در استان لازم است به ارتقا کيفيت خدمات تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي درماني توجه بيشتري شود.
ایسنا
=====================