رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

درخواست مجازات برای ژیلا بنی‌یعقوب به‌دلیل امضای بیانیه


ژيلا بنی يعقوب ،روزنامه نگار مقیم تهران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شد و به اتهام‌های خود پاسخ گفت.
ژیلا بنی یعقوب، سردبیر سایت کانون زنان ايرانی و دبیر گروه اجتماعی و زنان روزنامه سرمايه، روز یازدهم دی‌ماه به همراه وکیل خود در دادگاه حاضر شده است.
در جلسه دادگاه که نماينده دادستان اتهام بنی يعقوب اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی و شرکت در تجمع غير قانونی تظاهرات زنان در تهران عنوان کرده است.


================