رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

چرا مشاور رييس‌جمهور در امور زنان استعفا داد

مردم‌سالاري نوشته است: بر اساس اخبار واصله از يك منبع نزديك به زهره طبيب‌زاده‌نوري مشاور رييس‌جمهور و رييس مركز مشاركت امور زنان و خانواده، دلايل استعفاي قريب‌الوقوع وي عدم توجه لازم دولت به اين مركز از قبيل عدم تخصيص اعتبارات لازم و محدود كردن حوزه عملكرد و اختيارات اين مركز مي‌باشد كه موجب شده تاكنون هيچ عملكرد قابل توجهي از اين مركز مشاهده نشود و اين در حالي است كه در شرايط كنوني معضلات فراواني از قبيل افزايش آمار طلاق، زنان خياباني، عدم تامين زنان سرپرست خانوار و... شامل حال اين قشر از جامعه مي‌باشد. از اين رو عدم اهتمام مسوولان مهم‌ترين نهاد تصميم‌گيري حوزه مسايل زنان و خانواده در كشور باعث مي‌شود كه گروه‌ها و تشكل‌هاي غيررسمي و چه بسا غيرقانوني به بهانه احقاق حقوق زنان، معضلات موجود را تشديد كرده و جايگزيني براي نهادهاي رسمي امور زنان محسوب شوند. از جمله مصاديق عدم توجه مسوولان دولتي به اين نهاد مساله مربوط به حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود كه بنا بر شنيده‌ها حتي با مشاور امور زنان نيز در اين مساله مشورتي صورت نگرفته بود.
=====================