رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

درباره منشور حقوق و مسئوليتهاى زنان

چندى پيش "منشور حقوق و مسئوليتهاى زنان در نظام جمهورى اسلامى" ايران در مجلس شوراى اسلامى به تصويب نهايى رسيد. براساس اين طرح دولت موظف است زمينه‌هاى تحقق عملى حقوقى را كه در منشور براى زنان درنظر گرفته شده فراهم كند. ولى اين منشور در كدام موارد گامى فراتر از قوانين موجود زنان برداشته است؟
====================