رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

"کمپین" یا "کارزار تبليغاتي"؟ چرا از واژة انگليسي استفاده مي کنيد؟

دوستان عزيز، به اميد موفقيت هاي بیشترشما در سال جديد ميلادي. حال که در مقالة جالب نوشين احمدي خواندم که مسئلة محلي شدن و گسترش در جامعه به طور جدي برايتان مطرح است، به خودم اجازه مي دهم دوباره اين پرسش را مطرح کنم که به راستي چرا از واژة انگليسي استفاده مي کنيد؟ مي‌گویم دوباره چون چند بار هنگام دادن امضا براي کمپین این پرسش را کرده ام، اما هيچ پاسخ قابل فهمي از مقالات و نوشته‌هاي شما به دست نياورده ام. اگر به خاطر سرچشمة آغازين آن يا دلايل ديگري که براي من روشن نيست ناگزیر هستيد از اين واژه استفاده کنيد، دست کم چرا معناي فارسي آن تبليغ يا کارزار تبليغاتي را نمي توانيد در کنار آن بياوريد؟ مثلا کمپين يا کارزار تبليغاتي يک مليوني؟ و از اين قبيل...

استفاده از واژه‌ ای انگليسي که براي بسياري از مردم عادي قابل فهم نيست، به گمان من، در تناقض با مسیر گسترش کار شما در میان تمامی لایه‌های اجتماعی است.. به
نظر من، فضاي فرهنگي- سياسي چامعة ما، به دلايل عديده، دچار تابو یا ممنوعه هاي گوناگوني است. از جمله اين ممنوعه ها کاربرد پاره‌اي از واژه هاست که بر اساس صف‌بندي هاي سياسی- هویتي تعبیر و تفسیر شده‌ و می شوند. روزگاری استفاده از واژه دوشيزه کفر بشمار مي آمد، تا چند سال پیش نیز از واژة فمینیسم و انتقاد به سختی می شد استفاده کرد. هنوز هم استفاده از واژه هایی چون کپل یا پستان، که در اشعار و ادبیات گذشته به آساني و زيبایی استفاده می شد، به دشواری می شود استفاده کرد یا مثلا بجای مستراح ترجیح می دهیم بگوییم توالت و از این قبیل... به گمان من، شکستن تابوها یا ممنوعه ها، البته به شکل معقول، در هر حوزه‌اي که باشد، کمکی است به رشد فرهنگي جامعه. استفاده از واژة فارسی، حتی اگر در حوزه ممنوعه ها هم باشد، بهتر از استفاده از واژه ای انگلیسی، آن هم نا مأنوس در جامعه، است.
به هر حال ارزش کار شما پا برجاست و دستتان درد نکند. دستتان را صميمانه مي‌‌فشارم و به همة دوستان سلام دارم،

ویدا حاجبی
چهار شنبه 3 ژانويه 2007
تغییر برای برابری
==================