رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

نامه سرگشاده 550 فعال سياسی،اجتماعي و فرهنگي به رییس قوه قضائیه

موسسه حقوقي "راهي" توسط خانم شادي صدر، وکيل دادگستري و مدافع حقوق زنان، پايه‌گذاري شده و با همکاري گروهي از وکيل‌هاي استخدامي وداوطلب اداره مي‌شود. اين موسسه به زنان مشاوره حقوقي ارائه می کند و بنا به توان مالي مراجع‌کنندگان از آنان حق‌ مشورت دريافت مي‌نماید. "مرکز کارورزي سازمانهاي‌غيردولتي جامعه مدني" زير نظر خانم محبوبه‌عباسقلي‌زاده، فعال جامعه مدني، بنيانگذاري شده و هدف‌هاي آن در جهت ظرفيت‌سازي و تقويت سازمان‌هاي مدني و آموزش دادن کنشگران جامعه مدني است.

ادامه
---------------------------