رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

در کشور 5/1 ميليون زن سرپرست خانوار داريم


رئيس مركز زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: در زمان حاضر 5/1 ميليون زن سرپرست خانوار در كشور داريم و هر سال 60 هزار نفر به آمار زنان مطلقه اضافه مي‌شود.
به گزارش فارس، زهره طبيب‌زاده نوري امروز در مراسم افتتاح طرح غربالگري سرطان سينه زنان سرپرست خانوار زير پوشش كميته امداد، افزود: در زمان حاضر يك ميليون و 200 هزار زن سرپرست خانوار ثبت شده در كشور داريم كه 800 هزار نفر آنها تحت حمايت گروه‌ها و سازمان‌هاي حمايتي هستند ولي 400 هزار زن سرپرست خانوار هنوز از هيچ جا حمايت نمي‌شوند و كاملا به حال خود رها شده‌اند.
وي ادامه داد: از 60 هزار زني كه هر سال مطلقه مي‌شوند، 30 هزار نفر سرپرست خانوار هستند و با احتساب زناني كه هر سال شوهرشان فوت مي‌كند و زناني كه شوهرانشان از كارافتاده مي‌شوند و زناني كه شوهرانشان معتاد مي‌شوند اكنون حدود 5/1 ميليون سرپرست خانوار در كشور داريم.

===================