رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

همچنان به فعاليت هايي که در جنبش زنان داشتم ادامه مي دهم - گفتگو با محبوبه عباسقلي زاده

اين گفتگو قرار بود سه روز پيش انجام شود، وقتي محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر پس از 16 روز از زندان آزاد شدند، اما وقتي از زندان بيرون نيامده سال را در کنار خانواده نو کني و دور و برت هم شلوغ باشد و پر از مهمان، نمي توان خيلي به انجام يک گفت و گوي زنده اميدوار بود. اين بود که سر آخر به گفتگويي اينترنتي از طريق چت رضايت داديم.

با يک سئوال کليشه اي شروع مي کنم، سه روز پس از آزادي چه احساسي داريد؟

ادامه
-----------------------