رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت همزمان با 16 آذر اعلام موجوديت كرد

زنان ايران
پانزده آذر 1385
كميسيون زنان دفتر تحكيم وحدت، همزمان با مراسم بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تهران كه با درگيريهايي نيز همراه بود، با انتشار
نخستين بيانيه خود و دعوت از دختران دانشجو در پيوستن به اين نهاد، اعلام موجوديت كرد.اين بيانيه به شرح زير است:از هفتاد سال پیش که با بازگشایی اولین دانشگاه ایران و ورود اولین دختران دانشجو که تنها تعداد انگشت شماری بودند، تا به امروز که برای چهارمین سال پیاپی 60 درصد دانشجویان دانشگاهها دخترند ، دختران همیشه در حاشبه فعالیتهای دانشجویی قرار گرفته اند. ما هرچند دیگر به لحاظ کمی، اقلیت نیستیم اما باز هم دچار اقلیت شد گی هستیم، یعنی به حاشیه رانده شده و نادیده گرفته شده ایم ؛ چه از سوی مسئولین دانشگاه واساتید چه از سوی تشکل های دانشجویی. منفعل بودن دانشجویان دختر علاوه بر دلایلی که انفعال و سیاست گریز بودن زنان در کل جامعه دارد، ناشی از برخوردهای مردسالارانه ی تشکل های دانشجویی است. فضای مردانه حاکم یر این تشکل ها، ساختار مردانه و از بالا به پایین آنها و غفلت از نیاز ها و مشکلات دختران دانشجو باعث بی اعتمادی به این تشکل ها شده است.
کمیسیون زنان تحکیم کوششی است برای ایجاد اولین تشکل دخترانه ی دانشجویی تاریخ ایران تا پاسخگوی نیاز ها و منطبق با شرایط دختران باشد. کمیسیون زنان تحکیم، افزایش فشار ها و برخورد با دختران دانشجو، محرومیت از تحصیل و احضارهای پیاپی آنها به کمیته های انضباطی را محکوم می کند و یادآوری می نماید که دختران علاوه بر استبداد، قربانی مردسالاری نیز هستند و مشکلات خاص خود را دارند که تنها ناشی از جنسیت آنهاست.
افزایش برخورد در زمینه ی پوشش دختران فشار بر دختران در رابطه با ساعات ورود و خروج به خوابگاه ها توزیع نابرابر امکانات ورزشی ، تفریحی و آموزشی به دلیل تفکیک جنسیتی محیط های دانشجویی اعمال سهمیه بندی جنسیتی در پذیرش دانشگاه ها که به صورت مخفیانه اعمال می گردد. سیاست های پنهان در زمینه ی عدم پذیرش زنان به عنوان اعضای هیئت علمی و پست های مدیریتی در دانشگاه از جمله مسائلی است که پی گیری جداگانه ی مسائل زنان را ضروری می سازد.
کمیسیون زنان تحکیم از همه دانشجویان دختر در دانشگاه های سراسر کشور دعوت می کند ما را در پی گیری مطالبات دختران دانشجو یاری کنند .

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت
====================