رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

"رحم اجاره می دهیم"

رزم ما زنان

فقر و نداری با خود مشاغل جدیدی را نیز بهمراه می آورد. تا بحال فروش کلیه را همه شنیده بودند و از رواج گسترده آن نیز خبر داشتند. اما در چند سال اخیر و در اثر فقر و فاقه دامن گستر و نداری استیصال آور و مزمن در ایران، کم کم نوع دیگری از این گونه مشاغل پا به عرصه وجود گذاشته است که ظاهرا هنوز در ابتدای گسترش آن می باشیم.

این حرفه جدید اجاره دادن رحم جهت بارداری می باشد!
این حرفه جدید تازه در ابتدای بسط خویش می باشد و از این رو هنوز پژوهشها وآمار دقیقی پیرامون افراد شرکت کننده در دو سوی این معامله، روند انجام کار، نحوه عقد قرارداد فی مابین و محتوای آن و همچنین تعیین قیمت و مسائل دیگر در این رابطه وجود ندارد.

بنا به گفته مدیر مرکز باروری و ناباروری استان اصفهان حدود 100 بيمارتنها در اصفهان از طريق روش رحم اجاره‌اي صاحب فرزند شده‌اند. بدین ترتیب زنان متمولی که خود به علل گوناگون نمی توانند بطور طبیعی بچه دار شوند از رحم اجاره ای زنان دیگر استفاده می کنند.

و در این میان هستند زنانی که از روی فقر و نداری حاضرند تا در برابردستمزدی رحم خود را بدین منظور اجاره دهند. اقدامی که صر فنظر از تاثیرات سوء روانی آن و همچنین امکان خطر مرگ، می تواند در مواردی به ناراحتی های طولانی مدت جسمی نیز بیانجامد.
در همین رابطه ميان افرادي كه از روش رحم اجاره‌اي استفاده مي كنند و زنانی كه رحم خود را اجاره مي‌دهند قرادادي منعقد مي‌شود و هزينه آن مشخص مي گردد.
بنا بر گزارش خبرگزاری پارس، مهدی احمدي با اشاره به شرايط زناني كه داوطلب اجاره رحم خود مي‌شوند گفته است که: "كساني‌كه زوج قانوني هستند و با رضايت دو طرف، رحم خود را با شرايط خاص اجاره مي‌دهند. زني كه مي‌خواهد رحم خود را اجاره بدهد آزمايشات متعددي از جمله گروه خون،قند خون، آزمايش هپاتيت، آزمايش ايدز و آزمايشات اختصاصي ديگر را انجام داده و پس از بررسي سلامت ژنتيكي و روحي و رواني، داوطلب اين روش مي‌شود."

احمدي افزوده است: " اكثر زناني كه رحم خود را اجاره مي‌دهند از خانواده‌هايي با توان مالي بسيار كم هستند و از اين راه سخت درآمدي به‌دست مي‌آورند."

==============