رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

پیروزی گسترده زنان در انتخابات شوراها

فارغ از نتایج انتخابات شورای شهر تهران که بر عکس کارکرد واقعی شوراها به شدت سیاسی است و به زور آزمایی جناحهای سیاسی تبدیل شده است ، در نتایج انتخابات شوراهای شهر در دیگر نقاط کشور مواردی وجود دارد که به نظر من از نظر جامعه شناسی کاملا قابل بررسی است . یکی از مهمترین این موارد پیروزی های گسترده زنان در بسیاری از شهرهای ایران است . این پیروزی ها و حضور گسترده زنان در حوزه مدیریت شهری در خیلی از شهرهای ایران که بطور سنتی زنان در این شهرها کارکرد درون خانه ای داشته اند ، خود پیروزی بزرگی برای جنبش های مدنی ایران است .
به بعضی از این منتخبین توجه کنید :
شیراز - نفر اول : خانم فاطمه هوشمند
اراک - نفر اول : خانم فریبا آباقری
ارومیه - نفر اول : خانم منصوری ، نفر دوم : خانم شيرزاد ، نفر سوم : خانم چنابلو
قزوین - نفر اول : خانم حكمت ، نفر دوم : خانم نخستين ، نفر سوم : خانم عطايي ، نفر پنجم : خانم اشتري
خرم آباد - نفر دوم : خانم طهماسبي
همدان - نفر اول : خانم نجمي راغب
زنجان - نفر اول : خانم ثابت قدم
اردبیل - نفر اول : خانم تراز
اهواز - نفر دوم : خانم بابادی
اما از نکات حاشیه ای این انتخابها خانم بابادی نفر دوم شهر اهوار است ، به گفته فعالان سیاسی در اهوار خانم آرزو بابادی فروشنده ی لوازم آرایشی بوده و بدون حضور در هیچ لیستی با رای خوبی در جای دوم قرار دارد .
فارغ از اینکه زنان منتخب در شوراهای شهر به کدام یک از جناحهای سیاسی وابسته هستند ( اصلاح طلب ، اصولگرا ، مستقل ) ، اما پیروزی گسترده زنان در انتخابات شورای شهر سوم از نکات بارز این انتخابات است . معتقدم که این انتخابات فصل جدیدی را برای حضور گسترده تر زنان در عرصه های اجتماعی فراهم می آورد و لازم است که بررسی جامعی از علل و اثرات این پیروزی ها از سوی فعالان حوزه زنان صورت گیرد .
راز نو
سیامک قاسمی
====================