رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

اولين نشست سراسري دست اندركاران كمپين يك ميليون امضا برگزار شد

زير زمين خانه يكي از حاميان كمپين پنج شنبه 23 آذر، ميزبان اولين نشست سراسري دست اندركاران «كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز» بود.
در اين نشست كه با حضور اعضاي كمپين، داوطلبان جمع آوري امضا و فعالان اين حركت در شهرهاي كرمانشاه، گرگان، زنجان، مشهد، كرج، تبريز و همدان برگزار شد، نقاط ضعف و قوت كمپين طي سه ماهي كه از آغاز به كار آن مي گذرد مورد بررسي قرار گرفت.

ادامه
=====================