رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

افزايش مرخصي زايمان نبايد به شغل زنان خدشه وارد كند


هنگامه عليقلي

زهرا به سختي روي صندلي نشسته است و مدام زير پايي‌اش را جابهجا مي‌كند، هر نيم ساعت يك بار، مسوول شيفت جاي او مي‌نشيند تا زهرا يك ربع قدم بزند يا روي صندلي راحتي رييس لم بدهد.
مريم ميرزايي،حروفچين يك موسسهء فرهنگي رنگ پريده و مضطرب است و يك كودك سه ماهه دارد.كار او هر روز از ساعت 10 صبح شروع مي‌شود و تا 9 شب ادامه دارد.
او با نگراني دربارهء كارش صحبت مي‌كند و مي‌گويد: «با توجه به وضعيت اقتصادي خانواده‌ام حتماً بايد كار كنم در حالي كه چهار ماه مرخصي حقم بود اما مسوولان شركت پس از پايان سه ماه مرخصي تماس گرفته و گفتند كه آن‌ها پرداخت حق بيمهء ماه بعد را قبول نمي‌كنند بنابراين يا بايد مي‌آمدم سركار و يا اين‌كه كس ديگري را به جايم مي‌آوردند.
مادران مي‌توانند پس از مرخصي شش ماهه ،تا 18 ماه، يك ساعت در روز از مرخصي استحقاقي براي شيردهي فرزندان خود استفاده كنند. الهام، سخنگوي دولت با اعلام اين خبر مي‌گويد: «دولت لايحهء افزايش مرخصي زايمان را از چهار به شش ماه تصويب كرد و اميدواريم مجلس اين لايحه را تصويب كند تا آيين‌نامهء اجرايي قانون به زودي به دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي ابلاغ شود.»
در اين ميان يكي از نمايندگان و عضو كمسيون بهداشت و درمان مجلس دربارهء افزايش مدت مرخصي زايمان ابراز نگراني كرده و مي‌گويد: «افزايش اين مدت نبايد به موقعيت شغلي زنان خدشه وارد كند، بلكه دولت بايد تدابيري بينديشد كه ادارات يا شركت‌هاي بخش خصوصي يا طرف قرارداد با دولت در طول دوران مرخصي اين زنان، نيروي كار دايم استخدام نكنند.»
سالن بزرگي است كه در 9 رديف، ميز‌هاي كوچك و سرتاسري گذاشته‌اند، مثل ميز‌هاي لابراتوار زبان كه با يك شيشه از ميز روبه‌رو جدا شده‌اند، اين ميز‌ها هم با ميز كامپيوتر از همديگر جدا شده‌اند.
هر دو طرف ميزها زنان جوان و ميانسال نشسته‌اند و هدفون در گوش دارند. سرعت اولين ويژگي موفقيت است. اگر بر كارش مسلط نباشد و با همكارش صحبت كند اپراتوركدش را به مدير عامل خواهد داد، بنا بر اين كم‌تر از 35 ثانيه بايد شمارهء تلفن را به مخاطب بدهد و تماس خود را قطع كند.
زهرا مجيدي مي‌گويد: «از اين‌كه دولت مي‌خواهد مرخصي زايمان را افزايش دهد خوشحالم چون بيش‌تر پيش فرزندم هستم ولي امنيت شغلي ما را چه كسي تضمين مي‌كند. حقوق ما را پيمانكار بخش خصوصي مي‌پردازد و به خاطر آن‌كه پول كم‌تري به بيمه بپردازد كم‌ترين پايهء حقوق را در ليست بيمه رد مي‌كند. بنابراين حقوق مرخصي زايمانم نيز طبق قانون دو سوم پايهء حقوق يعني ماهانه 80 هزار تومان است.»
اگرچه اين مصوبهء دولت موجي از شادي را در بين زنان متاهل شاغل ايجاد كرده است اما برخي از تصميم‌گيرندگان كلان با آن مخالفند. بيژن شهبازخاني پزشك و نمايندهء مجلس مي‌گويد: «اميدواريم مصوبهء دولت در مجلس راي نياورد زيرا دولت با اين كار هزينه را بالا مي‌برد و ميزان سرمايه‌گذاري و بهره‌وري را كاهش مي‌دهد.»
او ادامه مي‌دهد: «به جاي افزايش مدت مرخصي زايمان، بهتر است تسهيلاتي مانند پرداخت هزينهء مهدكودك، افزايش مرخصي ساعتي براي شيردهي و يا مهدكودك در شركت‌ها و ادارات ارايه كند تا مادر و فرزند ساعات بيش‌تري از روز را با هم باشند و فشار اقتصادي خانواده كم‌تر شود.» يك جامعه‌شناس هم از اين تصميم دولت نگران است و مي‌گويد: «افزايش دورهء مرخصي زايمان نبايد تشويقي براي افزايش جمعيت در جامعه تلقي شود.»
او معتقد است كه اين كار به دليل اهميت دادن به كودك خوب است اما دولت بايد اين تسهيلات را براي تعداد مشخصي از فرزندان در نظر بگيرد تا انگيزه‌اي براي بالا بردن نرخ رشد جمعيت وجود نداشته باشد زيرا در غير اين صورت و بدون برنامه به بحران افزايش جمعيت كه امروز با آن درگير هستيم دامن مي‌زنيم.»
حميدرضا عليپور مديرعامل شركت توليدي خدماتي 200 نفري كه نزديك به 156 نفر كارمند زن دارد اين مصوبهء دولت را باعث فشار مالي بيش‌تر بر كارفرما ذكركرده و مي‌گويد: «اگر به كار كارگران يا كارمندانم نياز داشته باشم و كار آن‌ها تخصصي باشد به صورت توافقي براي مرخصي زايمان و حقوق او تصميم‌گيري مي‌كنيم ولي معمولاً مجبورم كه نيروي كار جديد بياورم.»
روزنامه سرمایه
====================