رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

طرح محدود کردن پذيرش دانشجويان دختر


با افزايش آمار ورودي دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر در چند سال اخير، عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي افزايش ورودي پسران به دانشگاه‌ها درصدد تهيه راهكار و برنامه‌اي جديد بوده و طرحي را در اين باره تهيه و ارائه داده‌اند. روز گذشته عده‌اي از نمايندگان طرح خود را در مجلس ارائه دادند كه اين طرح كه به استناد آمار سال تحصيلي 79-78 تهيه و تدوين شده است، نشان مي‌دهد آمار پذيرش دختران نسبت به پسران پيشي گرفته به طوري كه در حال حاضر 65 درصد دانشجويان دختر و 35 درصد پسر هستند. به اعتقاد اين گروه از نمايندگان اين مساله و اين شيوه ورود به دانشگاه مي‌تواند خطرات بسياري را براي كشور به همراه داشته باشد كه دولت و مجلس بايد هر چه زودتر توجهي جدي به اين قضيه داشته باشند.

ادامه
---------------------------------