رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

در ایران هر ماه 15جنین در سطلهای زباله پیدا میشوند

در ایران ماهانه به طور متوسط، 15 جنین سقط شده در زباله‌ها پیدا می‌شوند.
بگزارش سایت البرزبه نقل ازکانون فرهنگی – اجتماعی زنان قزوین این آمار هنوز دربرگیرنده کل موارد نیست، و طبیعتا آمار واقعی با رقم ذکر شده تفاوت بسیاری دارد.براساس این گزارش : 10 درصد بارداری‌ها در ایران ناخواسته‌اند، و زنان باردار برای پایان دادن به بارداری ناخواسته، به روش‌هایی چون: دستکاری دهانه رحم، و مصرف دارو روی می‌آورند.

سایت البرز
===================