رزم ما زنان

بازتاب دهنده مسائل مبرم زنان ایران

دو کلمه هم از فاطمه رهبر، نماینده زن مجلس در مورد طرح تفکیک جنسیتی

نماینده زن مجلس: زنان در رشته زایمان و مردان در رشته معدن موفق ترند

یک نماینده زن مجلس هفتم گفت که در برخی موارد طرح تفکیک جنسیتی رشته‌ها در دانشگاه قابل توجیه،‌ جایز و امری پسندیده است. فاطمه رهبر در این زمینه گفت: «در برخی رشته‌ها به بعضی دلایل از جمله سختی کار و یا زیان‌بار بودن نوع اشتغال بعد از تحصیل مانند رشته معدن یا رشته صنایع سنگین برای خانم‌ها و ناهمخوانی آن با فیزیک و خلق و خوی بانوان بهتر است به نوعی برنامه‌ریزی صورت بگیرد که آقایان بیشتر در این رشته حضور یابند.»
وی افزود: «تجربه نشان داده است که آقایان در این‌گونه رشته‌ها موفق‌تر هستند. یا مثلا در رشته زنان و زایمان دین مبین اسلام هم تأکید دارد که در این گونه رشته‌ها اولویت با حضور خانم‌هاست.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: «اگر طرح تفکیک جنسیتی برای تحصیل دانشجویان دختر و پسر هدفمند و با ادله منطقی باشد قابل پذیرش است.»

خبرنامه امیر کبیر
۱۶م بهمن ۱۳۸۵
===================